TUYỂN SINH 2018

CÁC THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2018

Năm 2018 khoa Công nghệ thông tin cơ sở đào tạo tại TP Hồ Chí Minh (mã BVS) có chỉ tiêu tuyển sinh cho ba ngành thuộc khoa như sau:

Ngành Công nghệ thông tin (Công nghệ phần mềm, Hệ thống thông tin, Truyền thông và mạng máy tính)

 1. Mã ngành: 52480201
 2. Chi tiêu năm 2018: 210 (Chỉ tiêu năm 2017: 180)
 3. Điểm trúng tuyển 2017 : 23,25
 4. Môn xét tuyển: Toán – Lý – Hóa (A cũ) hoặc Toán – Lý – Tiếng Anh (A1 cũ)

Ngành An toàn thông tin

 1. Mã ngành: 52480299
 2. Chỉ tiêu năm 2018: 80 (Chỉ tiêu năm 2017: 70)
 3. Điểm trúng tuyển 2017: 21,75
 4. Môn xét tuyển: Toán – Lý – Hóa (A cũ) hoặc Toán – Lý – Tiếng Anh (A1 cũ)

Ngành Công nghệ đa phương tiện (Thiết kế đa phương tiện, Phát triển ứng dụng đa phương tiện)

 1. Mã ngành: 52480203
 2. Chỉ tiêu năm 2018: 80 (Chỉ tiêu năm 2017: 70)
 3. Điểm trúng tuyển năm 2017: 21,75
 4. Môn xét tuyển: Toán – Lý – Hóa (A cũ) hoặc Toán – Lý – Tiếng Anh (A1 cũ) hoặc Toán-Văn-Tiếng Anh (D1 cũ)

Sinh viên trúng tuyển vào Học viện cơ sở tại TP.HCM sẽ học tập tại hai địa điểm:

Địa điểm 1: Số 11 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Địa điểm 2: Số 97 Man Thiện, phường Hiệp Phú, quận 9, TP. Hồ Chí Minh

Tất cả sinh viên năm thứ nhất đều được ưu tiên ở ký túc xá của nhà trường