Học bổng sau đại học

Thân gửi sinh viên sắp tốt nghiệp của HV CNBCVT

Giáo sư Dongwan Kim tại trường đại học Dong A (Dong-A University  https://global.donga.ac.kr/vnam/sub_2_1.asp?) hiện đang tuyển sinh viên sau đại học theo chuyên ngành IoT, mạng cảm biến và hệ thống nhúng với học bổng toàn phần bao gồm:

  • Miễn học phí cho khóa học sau đại học;
  • Trợ cấp học bổng 700USD/tháng

Các sinh viên xuất sắc sắp tốt nghiệp (khoa CNTT2, ĐTVT2 và ĐT2) có nhu cầu xin gửi “Résume/CV” đến: Thầy NGUYỄN XUÂN SÂM, khoa CNTT2                                                                         (Email: samnx@ptithcm.edu.vn).

Comments are closed.