Hội thảo Công nghệ hệ thống nhúng – Công ty Ryomo Vietnam Solutions

Nhằm nâng cao hoạt động cộng đồng liên quan đến hỗ trợ sinh viên các trường đại học, công ty Ryomo Vietnam Solutions tổ chức buổi Hội thảo và Giao lưu với sinh viên Học viện, cụ thể như sau:

  • Thời gian: 8:30 đến 11:30 ngày 13/04/2018
  • Địa điểm: Hội trường 2A08 (cơ sở quận 9)
  • Nội dung:
    • Giới thiệu Công nghệ Hệ thống nhúng trong ngành ô tô Nhật Bản
    • Giới thiệu công việc thực tế và cơ hội nghề nghiệp ngành nhúng MBD
    • Giao lưu sinh viên với công ty Ryomo Vietnam Solutions.

Một số hình ảnh của Hội thảo:

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Comments are closed.