Thông báo sinh viên các khóa đại học chính quy 2014 trở về trước đăng ký Thực tập tốt nghiệp

Văn phòng Khoa thông báo đến sinh viên các khóa đại học chính quy 2014 trở về trước có nguyện vọng đăng ký thực tập tốt nghiệp trong năm 2019 như sau:

Comments are closed.