Gioi_thieu

ITMC được ra đời nhằm mục đích xây dựng và phát triển những hoạt động IT và Multimedia trong Học viện, tạo môi trường học tập và trao đổi kiến thức, kinh nghiệm giữa các sinh viên. Qua đó, bổ sung những kiến thức thực tế, cũng như rèn luyện những kĩ năng cần thiết nhằm chuẩn bị tốt nhất cho sinh viên trong công việc sau này.

ITMC  thường xuyên tổ chức các buổi hội thảo, tập huấn, cập nhật đến sinh viên những công nghệ mới nhất. Bên cạnh đó, ITMC còn thường xuyên tổ chức các cuộc thi về lập trình và thiết kế. Đây là điều kiện để sinh viên cọ sát, nâng cao khả nâng cá năng. Không dừng lại ở phạm vi trong trường, chúng tôi còn liên kết với các trường bạn nhằm mở rộng, tạo một cộng đồng để sinh viên phát huy khả năng và học hỏi lẫn nhau.