HƯỚNG DẪN THỰC HNH

TIN HỌC CƠ SỞ 1

HỆ ĐIỀU HNH WINDOWS

 

v Quản l tập tin v thư mục

-     Tạo thư mục mới: Click chuột phải vo thư mục cha Chọn New Folder.

Nhập tn cho thư mục mới g Enter.

-     Lựa chọn tập tin v thư mục

Lựa chọn 1 đối tượng (tập tin/ thư mục): Click chuột vo đối tượng cần chọn.

Lựa chọn nhiều đối tượng nằm liền kề nhau:

Cch 1: Click chuột vo đối tượng đầu ấn v giữ phm Shift click vo đối tượng cuối.

Cch 2: Ấn giữ v ko chuột để tạo thnh 1 khung hnh chữ nhật bao quanh cc đối tượng cần chọn. Sau đ bung chuột ra.

Lựa chọn nhiều đối tượng nằm rời rạc nhau: Ấn v giữ phm Ctrl click lần lượt vo đối tượng.

Lựa chọn tất cả cc đối tượng: G tổ hợp phm Ctrl+A.

-     Sao chp tập tin v thư mục:

1. Chọn đối tượng cần sao chp Click chuột phải Chọn Copy

2. Chọn thư mục đch Click chuột phải Chọn Paste

-     Đổi tn tập tin v thư mục:

1. Chọn đối tượng cần đổi tn Click chuột phải Chọn Rename

2. Nhập tn mới cho đối tượng

-     Xa tập tin v thư mục:

1. Click chuột phải vo đối tượng cần xa Chọn Delete

2. Bấm Yes để xc nhận

v Quản l thiết bị v phần mềm

-     Thay đổi mn hnh nền:

1.      Click Start/Settings/Control Panel

2.      Click đp vo biểu tượng Display

-     Gỡ bỏ phần mềm:

1. Chọn Start/ Control Panel Click Uninstall a program

2. Click đp vo phần mềm cần gỡ bỏ

3. Click OK để xc nhận

-     Ci đặt điều khiển chuột: Click Start/Settings/Control Panel Click đp vo biểu tượng Mouse.

-     Xem thng tin hệ thống: Click Start/Settings/Control Panel Click đp vo biểu tượng System.

System Properties

-     Xem v đặt lại ngy giờ hệ thống: Click Start/Settings/Control Panel Click đp vo biểu tượng Date and Time.

-     Xem v thiết lập kết nối mạng:

1. Click Start/Settings/Control Panel Click đp vo biểu tượng Network Connections.

2. Click chuột phải vo kết nối mạng cần xem chi tiết, chọn Properties