1. Khởi động PowerPoint

  Dng lệnh Start -> Programs -> Microsoft PowerPoint, PowerPoint được khởi động v xuất hiện hộp thoại New Presentation (bn phải mn hnh):

`

  Blank Presentation: tạo một trnh diễn trắng. Khi chọn mục ny xuất hiện hộp thoại New Slide cho php ta chọn 24 mẫu Slide mới

  Design Template: chọn cc mẫu thiết kế sẵn, trong mẫu khng c ni dung.

  AutoContent Wizard: bắt đầu với tnh diễn chứa nội dung bằng tiếng Anh v thiết kế đề nghị sẵn, gồm nhiều trnh diễn mẫu theo cc chủ đề.

 

  1. Tạo trnh diễn mới:

  Dng lệnh File -> New, đặt mn hnh ở chế độ Normal View (gốc dưới bn tri, pha trn thanh trạng thi).

  G tiu đề của Slide v nội dung của n.

  Chn một slide trắng mới: Insert -> New Slide, hay Ctrl + M

  Xem cch hiển thị slide đang thiết kế: nhy nt Slide Show ở gc tri bn dưới cửa sổ PowerPoint.

  Trong lc xem khi nhy nt phải chuột v mn hnh, xuất hiện menu tắt gồm cc End Show (kết thc xem), Next (xem trang tiếp theo), Previous (li về trang trước)

  Ghi tệp vo đĩa dng lệnh File -> Save


  1. Thay đổi mu nền của slide:

  Dng lệnh Format -> Background, xuất hiện hộp thoại Background

  Nhy vo nt mũi tn trong khung Background fill để hiện cc mẫu mu v chọn (xử l hộp thoại giống như trong Word). Nt Apply: p dụng thay đổi cho slide hiện tại. Nt Apply to All: p dụng thay đổi cho tất cả cc slide.

 

 


  1. Thay đổi mu của phng chữ:

  Chọn Slide, dng lệnh Format -> Slide design -> Colour Scheme, hiện hộp thoại Color Scheme.

  Chọn Edit Color Schemes. Trong mục Scheme colors, chọn đối tượng muốn thay đổi mu (như Title Text, Text and Lines, background ) v nhy nt Change Color, hiện hộp thoại tương ứng với đối tượng đ chọn. Chọn lớp Standard để chọn mu từ bảng, hoặc chọn lớp Custom để trộn mu ring.

  Trong hộp thoại Edit Color Scheme, nt Apply: p dụng mu mới chỉ cho slide hiện hnh, nt Apply to All: p dụng mu cho tất cả cc slide.

  1. Thay đổi phần đầu trang v cuối trang:

  Dng lệnh View -> Header and Footer, xuất hiện hộp thoại Header and Footer:

  Chọn lớp Slide. Trong lớp ny mục Data and Time dng để chn ngy v thời gian vo cuối slide (mục Update automatically để điển tự động, muc Fixed để điền trực tiếp), mục Slide number để chn số trang cho slide, mục Footer để chn phần văn bản cuối mỗi slide.

  Chọn lớp Notes and Handouts: chn ngy thng, thời gian, phần đầu trang v cuối trang, số trang đối với tờ giấy A4 in ra trn my in cho cc dạng Notes Pages v Handouts.

 

  1. Chn hnh ảnh v slide:

  Chn một hnh ảnh từ Clip Art Galery dng lệnh Insert -> Picture -> Clip Art.

  Chn một hnh ảnh từ tệp dng lệnh Insert -> Picture -> From File


  1. Tạo một biểu đồ

  Ta c thể tạo một biểu đồ đẹp trong Excel v sau đ dn vo PowerPoint qua trung gian Clipboard.

  C thể tạo biểu đồ ngay trọng PowerPoint bằng lệnh Insert -> Chart, xuất hiện cửa sổ Datasheet giống như một bảng tnh, nhập dữ liệu vo bảng tnh. Để trở về PowerPoint nhy bn ngoi biểu đồ trn slide của PowerPoint. Định cỡ lại v chỉnh sửa biểu đồ lm giống trong Excel.

 

  1. Lm cho văn bản v đối tượng của slide trở nn sinh động

  Chọn slide c cc đối tượng cần thm hiệu ứng.

  Dng lệnh Slide Show -> Custom Animation, hiện hộp thoại Custom Animation:

      Chọn đối tượng muốn tạo hiệu ứng (v dụ Title 1)

      Trong từng hiệu ứng, chọn mục On mouse click để quy định: muốn đối tượng xuất hiện phải nhy chuột (nếu đối tượng văn bản c nhiều mục, muốn mỗi mục xuất hiện phải nhy chuột). Chọn Automatically N seconds after previous event: đối tượng tự xuất hiện sau sự kiện trước N giy.

 

 

  1. Một số lưu ‎ khi chuẩn bị slide

  Khi chuẩn bị slide khng nn đặt qu nhiều thng tin ln một slide. MỖi slide được thiết kế để phản nh một ‎ tưởng, được biểu diễn khng qu 7 dng, mỗi dng khng qu 6 từ tiếng Anh (khoảng 10 từ tiếng Việt). Khng dng vng pha dưới của slide v n kh đọc.

  Đảm bảo rằng phng chữ dng trong slide c thể đọc được khi ở cuối phng.

  Hy dng mu cho cc cụm từ để nhấn mạnh cc ‎ tưởng chnh. Lm cho slide thực sự hấp dẫn. hnh ảnh, cc k‎ tự được nhấn mạnh c thể lm cho slide c vẻ chuyn nghiệp.

  Hy chiếu thử slide trước khi thực hiện bi giảng.

  Đừng bật my chiếu m khng hiện slide v nh sng lm cho người dự rất kh chịu.

  Nn hiện dần thng tin trn một slide từng bước một ph hợp với bạn đang thuyết trnh từng nội dung một.

  Đừng ni khi đang chiếu tới một slide mới. hy cho người nghe thời gian để đọc. slide sẽ thu ht ch ‎ của người nghe v những lời bạn ni sẽ khng được ch ‎.

  Hy lun nhn xuống khn giả. Muốn nhấn mạnh một điều g đ, hy dng bt laser trỏ ln slide. Hết sức trnh nhn ln mn hnh v ni trong khi quay lưng lại với người nghe.

  Nn chuẩn bị sẵn cc trang in của slide.