Sinh viên đăng ký NCKH 2019

Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên có cơ hội nghiên cứu khoa học năm 2019.

Văn phòng Khoa gửi đến sinh viên danh sách một số đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên do giáo viên khoa dự kiến sẽ hướng dẫn trong năm 2019.

Sinh viên xem danh sách đính kèm để liên hệ giáo viên để biết thêm thông tin chi tiết.

Ngoài những giáo viên có tên trong danh sách, sinh viên có nguyện vọng làm nghiên cứu khoa học có thể liên hệ với giáo viên khoa để đăng ký đề tài.