Thông báo về việc Thực tập tốt nghiệp Đại học chính quy năm 2019

Nhằm chuẩn bị cho giai đoạn thực tập tốt nghiệp của khóa đại học chính qui 2015 trở về trước từ tháng 6/2019  đến tháng 9/2019 theo yêu cầu của chương trình đào tạo, khoa CNTT2 thông báo đến tất cả sinh viên như sau:

 1. Tất cả sinh viên các ngành Công nghệ phần mềm, Hệ thống thông tin, Máy tính và truyền thông, An toàn thông tin khóa 2015 trở về trước đủ điều kiện về số tín chỉ được tích lũy theo qui định đều đi thực tập tốt nghiệp tại cơ sở doanh nghiệp.
 2. Cơ sở doanh nghiệp nhận sinh viên thực tập phải có hoạt động và môi trường phù hợp với mục tiêu thực tập tốt nghiệp, bao gồm ngành nghề và qui mô hoạt động.
 3. Vì các doanh nghiệp yêu cầu phỏng vấn sinh viên để nhận thực tập tốt nghiệp, do đó căn cứ vào ngành nghề mà doanh nghiệp cần Khoa sẽ chỉ định sinh viên tham gia phỏng vấn để tìm vị trí thực tập và thống nhất đề tài thực tập.
 4. Trong trường hợp sinh viên tự tìm doanh nghiệp để thực tập, sinh viên cần thực hiện các thủ tục sau:
  a. Làm giấy đăng ký (theo mẫu trên web site của Khoa) nộp tại văn phòng khoa, chưa cần có tên doanh nghiệp, thời hạn: trước 22/2/2019.
  b. Gửi thông tin doanh nghiệp để khoa xét duyệt, thời hạn: trước 15/4/2019
  c. Gửi đề tài thực tập do doanh nghịệp giao để Khoa xét duyệt, thời hạn trước 25/4/2019

Chú ý: Sinh viên đã đăng ký tự tìm vị trí thực tập nhưng quá các mốc thời gian nêu trên mà không có kết quả, Khoa sẽ không còn thời gian để tìm phương án khác hỗ trợ.

 1. Cộng hệ số vào điểm thực tập tốt nghiệp cho tất cả sinh viên được doanh nghiệp nhận qua phỏng vấn lần đầu và sinh viên tự tìm được vị trí thực tập, cộng thêm hệ số cho sinh viên lấy được vị trí thực tập tại doanh nghiệp lớn.
 2. Trong trường hợp sinh viên không qua phỏng vấn, Khoa sẽ phối hợp doanh nghiệp tổ chức các khóa phụ đạo và thưc hiện phỏng vấn lại trong thời gian sớm nhất. Trường hợp ngoại lệ Khoa sẽ phối hợp với doanh nghiệp để có phương án riêng.
 3. Khoa sẽ không xem xét các trường hợp sinh viên không tham gia tiến trình chuẩn bị cho thực tập tốt nghiệp nói trên.

Mẫu Đăng ký tìm đơn vị Thực tập tốt nghiệp