Sinh viên ngành An toàn thông tin tham gia “Diễn tập quốc tế về ứng cứu sự cố mạng ASEAN-JAPAN 2017”

bởi VP Khoa

Chương trình “Diễn tập quốc tế về ứng cứu sự cố An toàn thông tin mạng Asean-Japan 2017 ” được tổ chức nhằm tạo ra cơ hội cọ xát thực tế công tác ứng cứu sự cố, thực hành các biện pháp phối hợp xác minh phương thức chia sẻ thông tin giữa các nước nhằm nhanh chóng ngăn chặn, giải quyết và khắc phục sự cố, tiếp tục góp phần nâng cao trình độ, năng lực xử lý các tình huống tấn công mạng xuyên biên giới cho đội ngũ cán bộ kỹ thuật an toàn thông tin mạng tại Việt Nam.

Tham gia “Diễn tập quốc tế ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng ASEAN – Nhật Bản 2017” có khoảng 200 đại diện lãnh đạo, cán bộ đảm nhiệm công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng của các bộ, ngành, các Sở TT&TT, Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (VNISA), các doanh nghiệp ISP lớn như VNPT, Viettel, FPT… và một số tổ chức nắm giữ hạ tầng quan trọng tại 3 khu vực Hà Nội, Đà Nẵng và Hồ Chí Minh.

Học viện cơ sở đã cử đội sinh viên ngành An toàn thông tin tham dự.

img_0894118582074_1945942718971222_6202538982144058388_n img_0760-1

Related Posts

Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông Cơ sở TP. Hồ Chí Minh

  • Cơ sở Quận 1: 11 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
  • Cơ sở Quận 9: Đường Man Thiện, Phường Hiệp Phú, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh

Khoa Công nghệ thông tin 2

  • Điện thoại: 028.37.305 316 hoặc 028.38.299.605
  • E-mail: nhatrang@ptithcm.edu.vn