THÔNG BÁO MỞ CÁC LỚP KỸ NĂNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 2017

bởi VP Khoa

Nhằm bồi dưỡng kỹ năng cho sinh viên ngành Công nghệ thông tin, giúp học tốt các môn học ở giai đoạn chuyên ngành và tạo ưu thế cạnh tranh vị trí việc làm sau tốt nghiệp, khoa Công nghệ thông tin mở các lớp bồi dưỡng kỹ năng dành cho sinh viên thuộc khoa. Các lớp học được tổ chức tại cơ sở quận 9 với số lượng giới hạn 20 sinh viên/lớp. Thời gian dự kiến 26/6/2017.

Liên hệ đăng ký:

 • Cô Nhã Trang: văn phòng khoa CNTT2 – cơ sở quận 9
 • Thời gian đăng ký: 22/05/2017 – 23/06/2017

Chi tiết các khóa học như sau:

KHÓA HỌC KỸ NĂNG LINUX CƠ BẢN

1.Giới thiệu

Linux là hệ điều hành nguồn mở, ngày nay được sử dụng rộng rãi trong các doanh nghiệp như ngân hàng, chứng khoán, điện tử viễn thông, công nghệ thông tin, các sở Công nghệ Thông tin và Truyền thông của các tỉnh. Linux có các ưu điểm như:

 • Không tốn chi phí bản quyền.
 • Gần như “miễn dịch” với các loại virus thông thường.
 • Độ ổn định cao, các version thường xuyên được nâng cấp.
 • Có thể chỉnh sửa Source code các chương trình tùy theo nhu cầu của Doanh nghiệp.
 • Cung cấp đầy đủ các ứng dụng như HĐH Windows

Bên cạnh là nền tảng cho các ứng dụng trong hệ thống thông tin, Linux còn là nền tảng cho hầu hết các công cụ kiểm tra lỗ hổng bảo mật cũng như các giải pháp phát hiện và phòng chống xâm nhập. Vì vậy, kiến thức Linux là vô cùng cần thiết và là hành trang không thể thiếu cho những ai làm việc trong lĩnh vực An toàn thông Tin.

Ngoài ra, Linux chính là môi trường lý tưởng để xây dựng và phát triển hệ thống nhúng. Bởi vì, Linux là một hệ điều hành có cấu trúc module và chiếm ít bộ nhớ trong khi windows không có các đặc tính ưu việt này.

 1. Mục tiêu

Bồi dưỡng kỹ năng quản trị hệ thống thông tin doanh nghiệp có sử dụng Server chạy HĐH Linux. Ví dụ: Thực hiện cài đặt Server Linux, chia RAID để nâng cao tính toàn vẹn dữ liệu, thiết lập các chính sách cho User và Group, phân quyền truy các tập tin và thư mục, thiết lập Backup dữ liệu tự động, cách nâng cao tính bảo mật cho Server Linux, thực thi các lệnh  quản trị trên Linux, cách cài đặt một ứng dụng, các giải pháp để mở rộng dung lượng lưu trữ cho ổ cứng, viết chương trình shell script.

 1. Thời gian học : 30 tiết (8 buổi)
 2. Đối tượng: Sinh viên đã học xong môn Tin học cơ sở
 3. Tổ chức lớp: Học trực tiếp trên máy tính tại phòng máy cơ sở quận 9. Số lượng sinh viên giới hạn 20 học viên/lớp
 4. Nội dung chương trình:

Chương 1. Tổng Quan & Basic Command

Chương 2. User và Group

Chương 3. Quyền Trên Hệ Thống Tập Tin và Thư Mục

Chương 4. Network

Chương 5. Cài đặt Software

Chương 6. SQL

Chương 7. Shell Script

Chương 8. Linux kernel

 1. Học phí : 395.000 đồng/tín chỉ x 2 = 790.000 đồng

 

KHÓA HỌC LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG CƠ SỞ DỮ LIỆU

VỚI .NET FRAMEWORK

 1.Mục tiêu:

Bồi dưỡng các kỹ năng thiết kế cơ sở dữ liệu, sử dụng ngôn ngữ truy vấn dữ liệu SQL và Transact-SQL, lập trình ứng dụng tương tác với cơ sở dữ liệu sử dụng .NET Framework, giúp làm việc và học tốt các môn liên quan đến cơ sở dữ liệu.

Sau khóa học, học viên sẽ có khả năng

 • Thiết kế cơ sở dữ liệu, tạo lập cơ sở dữ liệu quan hệ với các đối tượng nâng cao như thủ tục, hàm, trigger …
 • Viết các câu truy vấn phức tạp bằng cả ngôn ngữ truy vấn SQL và ngôn ngữ lập trình cơ sở dữ liệu Transact-SQL.
 • Lập trình tương tác cơ sở dữ liệu theo nhiều mô hình khác nhau.
 • Xây dựng các ứng dụng thực tiễn dựa trên nền tảng .NET Framework.

2.Đối tượng:  Sinh viên đã học xong môn Cơ sở dữ liệu

3.Thời lượng:  30 tiết (8 buổi)

4.Tổ chức lớp:  Học trực tiếp trên máy tính tại phòng thực hành cơ sở quận 9. Số lượng giới hạn 20 sinh viên/lớp

5.Nội dung:

 1. Thiết kế cơ sở dữ liệu cho các ứng dụng trong thực tế.
 2. Khai thác cơ sở dữ liệu với ngôn ngữ SQL và Transact-SQL.
  1. Truy vấn, thêm, xóa, sửa dữ liệu
  2. Kết và gôm nhóm dữ liệu
  3. Thiết lập ràng buộc
  4. Bảng, khung nhìn và chỉ mục
  5. Transact-SQL
  6. Thủ tục (SP), Trigger, Transaction và XML
 3. Lập trình ứng dụng với cơ sở dữ liệu theo các mô hình khác nhau (kết nối, phi kết nối và các biến thể).
  1. Xây dựng SP, kết nối cơ sở dữ liệu theo mô hình kết nối
  2. Tạo DataSet và tương tác với cơ sở dữ liệu theo mô hình phi kết nối sử dụng kiến trúc ADO.NET
  3. Sử dụng LINQ to SQL để tương tác với cơ sở dữ liệu
  4. Tương tác cơ sở dữ liệu sử dụng Entity Framework
 4. Xây dựng ứng dụng thực tế sử dụng .NET Framework theo mô hình 3 lớp.

6.Học phí: 395.000 đồng/tín chỉ x 2 = 790.000 đồng

 

KHÓA HỌC HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU SQL SERVER 

 1. Mục tiêu của môn học

Nhằm bồi dưỡng kỹ năng về cơ sở dữ liệu giúp làm việc và học tốt các môn học liên quan về cơ sở dữ liệu.

+ Viết các câu lệnh SQL trong hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server;
+  Tạo các đối tượng xử lý dữ liệu : View, Stored Procedure, UDF, Cursor ;

+ Phân quyền sử dụng cho các tài khoản đăng nhập: tạo nhóm, tạo login – user, phân quyền.

+ Sao lưu và phục hồi cơ sở dữ liệu: sao lưu thủ công và tự động;

+ Nhân bản cơ sở dữ liệu

+ Trigger

+ Biết được ý nghĩa của 1 số table hệ thống và các ứng dụng mà các table này sẽ cung cấp trong thực tế.  

 1. Đối tượng: Sinh viên đã học môn Cơ sở dữ liệu
 2. Thời lượng: 30 tiết (8 buổi)
 3. Tổ chức lớp: Học trực tiếp trên máy tính tại phòng thực hành cơ sở quận 9. Số lượng giới hạn 20 sinh viên/lớp
 1. Nội dung chi tiết môn học

CHƯƠNG 1: HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU SQL SERVER
I. Tổng quan hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server

 1. Các dịch vụ trong SQL Server

III. Các loại Server

 1. Các đối tượng dữ liệu trong 1 cơ sở dữ liệu

CHƯƠNG 2: CÀI ĐẶT SQL SERVER

I.Cài đặt SQL SERVER

 1. Đăng ký và hủy đăng ký một Server trong SQL SERVER MANAGEMENT

III. Thiết lập các thuộc tính của SERVER

 1. Tạo Cơ sở dữ liệu

CHƯƠNG 3: TẬP LỆNH DDL

 1. Lệnh tạo cơ sở dữ liệu
 2. Tạo View

CHƯƠNG 4: TẬP LỆNH DML

 1. Lệnh SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE
 2. Tạo Stored Procedure (SP) – Giao tác
 • Isolation Level : Các mức cô lập dữ liệu khi thực thi giao tác trên môi trường nhiều user thao tác cơ sở dữ liệu cùng 1 lúc.

CHƯƠNG 5: ĐẢM BẢO AN TOÀN TRONG SQL SERVER

 1. Các cơ chế bảo mật
 2. Tạo Login name – Tạo user name
 • Các SP tạo tài khoản và phân quyền.

CHƯƠNG 6: SAO LƯU VÀ PHỤC HỒI DỮ LIỆU

 1. Các chiến lược sao lưu và phục hồi dữ liệu
 2. Sao lưu và phục hồi dữ liệu

CHƯƠNG 7 : NHÂN BẢN DỮ LIỆU

 1. Khái niệm
 2. Các kiểu nhân bản

III.Nhân bản cơ sở dữ liệu

CHƯƠNG 8 : TRIGER – UDF

 1. Triger
 2. User Defined Function
 1. Học phí: 395.000 đồng/tín chỉ x 2 = 790.000 đồng

Related Posts

Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông Cơ sở TP. Hồ Chí Minh

 • Cơ sở Quận 1: 11 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
 • Cơ sở Quận 9: Đường Man Thiện, Phường Hiệp Phú, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh

Khoa Công nghệ thông tin 2

 • Điện thoại: 028.37.305 316 hoặc 028.38.299.605
 • E-mail: nhatrang@ptithcm.edu.vn