Thông báo tuyển dụng: Công ty FSS tuyển dụng nhiều vị trí mới

bởi Editor

Công ty cổ phần Giải pháp Phần mềm Tài chính, gọi tắt là FSS, là công ty tiên phong cung cấp phần mềm tài chính, một trong những hướng nghề nghiệp đang tăng trưởng rất tốt và nhiều tiềm năng của công nghệ thông tin. Trong tháng 2/2021 Công ty FSS tiếp tục tuyển dụng nhiều vị trí, xem chi tiết tại các trang chính thức của công ty sau đây:

https://fss.com.vn/tuyen-dung/ho-chi-minh-tuyen-dung-lap-trinh-vien-mobile-app
https://fss.com.vn/tuyen-dung/ha-noi-can-bo-phan-tich-nghiep-vu-ba
https://fss.com.vn/tuyen-dung/ho-chi-minh-tuyen-dung-lap-trinh-vien-csdl-database-developer
https://fss.com.vn/tuyen-dung/ha-noi-lap-trinh-vien-co-so-du-lieu-data-warehouse-developer

Related Posts

Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông Cơ sở TP. Hồ Chí Minh

  • Cơ sở Quận 1: 11 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
  • Cơ sở Quận 9: Đường Man Thiện, Phường Hiệp Phú, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh

Khoa Công nghệ thông tin 2

  • Điện thoại: 028.37.305 316 hoặc 028.38.299.605
  • E-mail: nhatrang@ptithcm.edu.vn