Thông báo vv Thực tập tốt nghiệp năm 2021 lần 2

Căn cứ thông báo lần 1 về việc thực tập tốt nghiệp Đại học chính quy năm 2021;

Sinh viên cần thực hiện những việc sau:

 1. Nộp đơn đăng ký thực tập tốt nghiệp theo mẫu: hạn cuối 15/04/2021
 2. Điền thông tin đăng ký thực tập tốt nghiệp trên link: hạn cuối 15/04/2021
  • Sinh viên khóa 2017: điền thông tin vào danh sách đã có sẵn
  • Sinh viên các khóa trước trả nợ: điền thông tin và đúng chuyên ngành và ở cuối danh sách
  • Sinh viên cập nhật thông tin đăng ký thực tập tốt nghiệp tại đây.
 3. Nộp CV: sinh viên không tự tìm đơn vị thực tập tốt nghiệp sẽ nộp CV bản mềm (file .pdf): hạn cuối ngày 15/04/2021
  • Tên file CV: Lớp_Họ và tên_Mã sinh viên
  • Ví dụ: D17CQAT01_NguyenVanAn_N17DCAT005
  • Sinh viên lưu ý phải kiểm tra file đọc được trước khi nộp
  • Sinh viên nộp CV tại đây.
 4. Bổ sung thông tin đơn vị thực tập và nội dung thực tập: sinh viên đăng ký tự tìm đơn vị thực tập tốt nghiệp tiếp tục bổ sung thông tin đến hết ngày 15/05/2021

Khoa Công nghệ thông tin 2