Chương trình Hội thảo “Navigating the Road to Success in Physical Design: A Seminar for Aspiring Engineering Students”

bởi Khoa Công nghệ thông tin

Thông tin chính về Hội thảo:

  • Chủ đề: Navigating the Road to Success in Physical Design: A Seminar for Aspiring Engineering
    Students
  • Thời gian: 09h00 ngày 17/05/2023
  • Địa điểm: Hội trường A1, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Cơ sở tại TP.Hồ Chí Minh. Địa chỉ: 11 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1, Tp. HCM
  • Diễn giả: Mr. Phil Hoàng.

Để thuận tiện cho việc tiếp đón, Quý Thầy/Cô, các bạn Sinh viên quan tâm đến Hội thảo vui lòng đăng ký tham dự Hội thảo theo đường dẫn sau: https://forms.gle/oK6bKjYqoB9FRWNJ9

Thông tin về diễn giả Mr. Phil Hoàng:

Với hơn 35 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế IC, anh Phước (Phil Hoang) hiện Senior Manager của Skyworks Solutions, sẽ chia sẻ với các bạn về con đường trở thành một kỹ sư thiết kế vật lý VLSI chuyên nghiệp, bắt đầu từ những kỹ năng cần thiết như thiết kế mạch kỹ thuật số, vật lý bán dẫn, các công cụ CAD, và các nguyên tắc thiết kế VLSI. Anh cũng sẽ thảo luận với chúng ta về những vai trò, xu hướng của ngành, các thử thách, yêu cầu đào tạo và cách để chúng ta đáng giá trong mắt các nhà tuyển dụng. Cuối buổi hội thảo, anh Phước mong muốn tương tác với các bạn để giúp chúng ta nâng cao kiến thức về thế nào là một kỹ sư thiết kế vật lý VLSI chuyện nghiệp tiêu chuẩn Mỹ, hiểu toàn bộ cách thức tự học và thành công từ những nguồn tài nguyên sẵn có.

Chương trình hội thảo (dự kiến):

I.Introduction
− Brief overview of the seminar’s objectives and structure
− Introduction of the speakers and their backgrounds in VLSI Physical Design

II. Overview of VLSI Physical Design
− Explanation of the VLSI design process and the role of Physical Design engineers
− Discussion of the various applications and industries where VLSI Physical Design is used

III. Essential Skills and Knowledge
− Overview of digital circuit design and semiconductor physics
− Discussion of computer-aided design (CAD) tools used in VLSI Physical Design
− Introduction to VLSI design principles, including floor planning, placement, and routing

IV. Careers in VLSI Physical Design
− Overview of the different roles and responsibilities in VLSI Physical Design
− Discussion of the latest trends and challenges in the field
− Explanation of the skills required for success in a VLSI Physical Design career

V. Education and Training
− Explanation of the education and training required to become a VLSI Physical Design engineer
− Discussion of degree programs, certifications, and industry training resources

VI. Job Search Strategies
− Practical tips for job seekers, including resume building and job search strategies
− Overview of resources available for networking and job searching

VII. Q&A and Discussion
− Open forum for attendees to ask questions and engage with the speakers

VIII. Conclusion
− Recap of the key takeaways from the seminar
− Discussion of resources available for attendees to continue their education and pursue a career in VLSI Physical Design.

Related Posts

Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông Cơ sở TP. Hồ Chí Minh

  • Cơ sở Quận 1: 11 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
  • Cơ sở Quận 9: Đường Man Thiện, Phường Hiệp Phú, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh

Khoa Công nghệ thông tin 2

  • Điện thoại: 028.37.305 316 hoặc 028.38.299.605
  • E-mail: nhatrang@ptithcm.edu.vn