THƯ VIỆN HỌC VIỆN CƠ SỞ TỔ CHỨC SỰ KIỆN: HƯỞNG ỨNG NGÀY SÁCH VÀ VĂN HÓA ĐỌC VIỆT NAM

bởi VP Khoa

Sách mang giá trị tinh thần và ý nghĩa vô cùng to lớn trong đời sống của con người, là kho tàng tài nguyên vô giá dẫn bước con người hướng đến tương lai. Văn hóa đọc là một trong những truyền thống quý báu của dân tộc ta cần được gìn giữ, phát huy để phát triển bền vững. Do đó, ngày 04 tháng 11 năm 2021 Thủ tướng Chính phủ đã quyết định Số: 1862/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm làm ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam.

Hưởng ứng sự kiện “Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 21/04”, “Ngày Sách và Bản quyền thế giới 23/04”. Buổi sáng ngày 23/04/2024 Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Cơ sở tại TP. HCM tổ chức HỘI THẢO VỀ CÁC NGUỒN LỰC THÔNG TIN PHỤC VỤ SINH VIÊN đến với bạn đọc tại Học viện Cơ sở.

  • Nội dung của buổi hội thảo bao gồm:

– Giới thiệu nguồn lực thông tin của Học viện Cơ sở, đồng thời giới thiệu các nguồn lực  thông tin của các đơn vị, trường đại học trên địa bàn TP. HCM.

-Trung tâm thông tin Thống kê và Khoa học & Công nghệ TP. Hồ Chí Minh (CESTI) chia sẻ các nguồn lực thông tin tại Trung tâm.

  • Thời gian: 8h 30’-11h30’, ngày 23/04/2024
  • Địa điểm: Hội trường 2A08, Học viện Cơ sở (97 Man Thiện, P. Hiệp Phú, TP. Thủ Đức, TP. HCM)

– Thành phần tham dự:

Học viện Cơ sở: Lãnh đạo HVCS; Lãnh đạo các phòng chức năng/các khoa Đào tạo 2; Sinh viên học viện (đơn vị tổ chức)

Trung tâm thông tin Thống kê và Khoa học & Công nghệ TP. HCM (đơn vị hỗ trợ)

Đơn vị tài trợ: CareerViet (đơn vị hỗ trợ truyền thông)

Related Posts

Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông Cơ sở TP. Hồ Chí Minh

  • Cơ sở Quận 1: 11 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
  • Cơ sở Quận 9: Đường Man Thiện, Phường Hiệp Phú, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh

Khoa Công nghệ thông tin 2

  • Điện thoại: 028.37.305 316 hoặc 028.38.299.605
  • E-mail: nhatrang@ptithcm.edu.vn