Đào tạo

bởi Editor

Hiện nay khoa Công nghệ thông tin đào tạo ba ngành:

1. Công nghệ thông tin (có 3 chuyên ngành: Công nghệ phần mềm, Hệ thống thông tin, Mạng máy tính và truyền thông)

2. Công nghệ đa phương tiện (có 2 chuyên ngành: Thiết kế đa phương tiện, Phát triển ứng dụng đa phương tiện)

3. An toàn thông tin

Tất cả các ngành đều được đào tạo theo hình thức tín chỉ.

Sinh viên ngành Công nghệ thông tin sẽ được chia chuyên ngành vào cuối năm thứ ba để vào một trong ba chuyên ngành: Công nghệ phần mềm, Hệ thống thông tin, Truyền thông và Mạng máy tính.

Sinh viên ngành Công nghệ đa phương tiện được chia chuyên ngành vào cuối năm thứ hai để vào một trong hai chuyên ngành: Thiết kế đa phương tiện, Phát triển ứng dụng đa phương tiện.

Sinh viên sẽ được các Cố vấn học tập tư vấn chọn chuyên ngành phù hợp với năng lực và sở trường của mỗi người.

Ngành An toàn thông tin không chia chuyên ngành, sinh viên sẽ chuyên sâu vào một chủ đề trong kỳ thực tập tốt nghiệp và đồ án tốt nghiệp.

 

Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông Cơ sở TP. Hồ Chí Minh

  • Cơ sở Quận 1: 11 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
  • Cơ sở Quận 9: Đường Man Thiện, Phường Hiệp Phú, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh

Khoa Công nghệ thông tin 2

  • Điện thoại: 028.37.305 316 hoặc 028.38.299.605
  • E-mail: nhatrang@ptithcm.edu.vn