Giảng viên

STT HỌ TÊN HỌC VỊ      CHỨC VỤ EMAIL  
1 Tân Hạnh Tiến sĩ Phó Giám đốc Học viện  tanhanh@ptithcm.edu.vn  
2 Nguyễn Hồng Sơn Tiến sĩ Trưởng Khoa  ngson@ptithcm.edu.vn  
3 Nguyễn Xuân Sâm Tiến sĩ

Bí Thư Chi bộ;

Trưởng BM Truyền thông & mạng máy tính

 samnx@ptithcm.edu.vn
https://sites.google.com

/a/ptithcm.edu.vn/uclab/

 
4 Lưu Nguyễn Kỳ Thư Thạc sĩ Phó Khoa; Trưởng BM Công nghệ phần mềm lnkthu@ptithcm.edu.vn  
5 Huỳnh Trọng Thưa Tiến sĩ Trưởng BM An toàn thông tin  htthua@ptithcm.edu.vn  
6 Lê Minh Hóa
Thạc sĩ Phụ trách BM Công nghệ đa phương tiện  hoasac@ptithcm.edu.vn  
7 Trần Công Hùng PGS. Tiến sĩ Phó Phòng ĐT&KHCN conghung@ptithcm.edu.vn  
8 Hồ Mạnh Tài Tiến sĩ Giảng viên  taihm@ptithcm.edu.vn  
9 Nguyễn Ngọc Duy  Nghiên cứu sinh Giảng viên  duynn@ptithcm.edu.vn  
10 Nguyễn Anh Hào Thạc sĩ Giảng viên  nahao@ptithcm.edu.vn  
11 Nguyễn Thị Hiền
Thạc sĩ Giảng viên  hiennt@ptithcm.edu.vn  
12 Trương Đình Huy Nghiên cứu sinh Giảng viên  tdhuy@ptithcm.edu.vn  
13 Ninh Xuân Hải Thạc sĩ Giảng viên  hainx@ptithcm.edu.vn  
14 Huỳnh Trung Trụ  Thạc sĩ Giảng viên  truht@ptithcm.edu.vn  
15 Nguyễn Văn Sáu Thạc sĩ Giảng viên  nvsau@ptithcm.edu.vn  
16 Huỳnh Thanh Tâm Nghiên cứu sinh Giảng viên tamht@ptithcm.edu.vn  
17 Nguyễn Thị Tuyết Hải Tiến sĩ Giảng viên tuyethai@ptithcm.edu.vn  
18 Nguyễn Tất Mão Thạc sĩ Giảng viên maont@ptithcm.edu.vn  
19 Lưu Ngọc Điệp Thạc sĩ Giảng viên luungocdiep@ptithcm.edu.vn  
20 Huỳnh Thị Tuyết Trinh Thạc sĩ Giảng viên  trinhht@ptithcm.edu.vn  
21 Ng Thị Bích Nguyên Thạc sĩ Giảng viên ntbichnguyen@ptithcm.edu.vn  
22 Nguyễn Trung Hiếu Thạc sĩ Giảng viên hieunt.tg@ptithcm.edu.vn  
23 Đàm Minh Lịnh Thạc sĩ Giảng viên linhdm.tg@ptithcm.edu.vn  
24 Trần Thị Nhã Vi Thạc sĩ Giảng viên vittn.tg@ptithcm.edu.vn  
25 Phan Thanh Hy Thạc sĩ Giảng viên hypt@ptithcm.edu.vn  
26 Huỳnh Đệ Thủ Tiến sĩ Giảng viên TG  hdthu@ptithcm.edu.vn  
27 Huỳnh Công Thịnh Thạc sĩ Giảng viên congthinh@ptithcm.edu.vn  
28 Nguyễn Lê Nhã Trang Kỹ sư Trợ lý khoa nhatrang@ptithcm.edu.vn  
29 Trương Vĩnh Lộc Kỹ sư Quản lý hệ thống  phucloc@ptithcm.edu.vn  
30 Nguyễn Thị Thùy An Thạc sĩ Giảng viên TG thuyan054@gmail.com  
31 Võ Xuân Thể Tiến sĩ Giảng viên TG    
32 Lê Chí Trọng Thạc sĩ Giảng viên TG    
33 Huỳnh Nguyên Chính Tiến sĩ Giảng viên TG    
34 Nguyễn Xuân Tiến Thạc sĩ Giảng viên TG    
35 Phan Hồng Hải Thạc sĩ Giảng viên, TG    
36 Ng Thị Diệu Phượng Thạc sĩ Giảng viên, TG    
37 Lê Nhị Lãm Thúy Thạc sĩ Giảng viên, TG    
38 Dương Thanh Thảo Thạc sĩ Giảng viên, TG    
39 Trần Minh Thái Tiến sĩ Giảng viên, TG    
40 Trần Thanh Mau Thạc sĩ Giảng viên, TG    
41 Lê Văn Hạnh Thạc sĩ Giảng viên, TG