Tầm nhìn – Sứ mạng

bởi Editor

TẦM NHÌN VÀ SỨ MẠNG

Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng tốt đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội trong các lĩnh vực Công nghệ thông tin, An toàn thông tin và Công nghệ đa phương tiện;
Thực hiện nghiên cứu khoa học và công bố các công trình lý thuyết tiếp cận trình độ khu vực và thế giới. Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực Công nghệ thông tin, An toàn thông tin và Công nghệ đa phương tiện.
Góp phần đưa Học Viện trở thành đơn vị đầu ngành trong lĩnh vực ICT của Việt Nam.

Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông Cơ sở TP. Hồ Chí Minh

  • Cơ sở Quận 1: 11 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
  • Cơ sở Quận 9: Đường Man Thiện, Phường Hiệp Phú, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh

Khoa Công nghệ thông tin 2

  • Điện thoại: 028.37.305 316 hoặc 028.38.299.605
  • E-mail: nhatrang@ptithcm.edu.vn