Hướng dẫn ôn tập ATM nâng cao

bởi Editor

Kỳ thi kết thúc học phần môn An toàn mạng nâng cao sẽ tập trung kiểm tra kiến thức thuộc các chủ đề sau đây, khi ôn tập sinh viên cần chú ý tính thực tế của mỗi chủ đề:

-Phân biệt các mode hoạt động của IPsec
-Triển khai IPsec trên thực tế
-Các đặc trưng của SSH
-Triển khai sử dụng SSH trên thực tế
-Các thành phần giao thức hợp thành SSL
-Triển khai sử dụng SSL trên thực tế
-Khái niệm về VPN
-Phân biệt site-to-site và remote access trong VPN, mỗi trường hợp sử dụng công nghệ  bảo mật nào làm nền tảng và triển khai trên thực tế qua các công cụ phổ biến nào

-Thăm dò và liệt kê thông tin hệ thống đích :

+Phân biệt giữa các nhiệm vụ quét lỗ hổng, đánh giá an toàn mạng và kiểm thử xâm nhập
+Mục tiêu của dò quét và liệt kê
+Các phương pháp đánh giá an toàn mạng
+Các công cụ đánh giá an toàn mạng
+Các thăm dò và liệt kê lợi dụng các cơ chế và giao thức mạng

-Phân biệt các dịch vụ cung cấp từ xa qua mạng và các lỗ hổng  tương ứng.

-Phân biệt các chế độ triển khai của mạng máy tính không dây
-Các cơ chế bảo vệ WIFI
-Thế nào là KRACK Attack
-Tăng cường bảo mật WIFI với Radius
-Khái niệm Captive Portal và triển khai

-Các pha của một tấn công APT
-Các kỹ thuật được áp dụng trong mỗi pha tấn công của APT
-Các công cụ hỗ trợ và phương pháp điều tra APT
-Các dấu hiệu nghi vấn tấn công APT

-Phân biệt Bind TCP và Reverse TCP
-Nguyên tắc lấy shell qua Bind TCP và lấy shell qua  Reverse TCP
-Các cách thực hiện Reverse TCP trên thực tế

-Tính năng của PSAD và áp dụng
-Nguyên tắc xây dựng một DMZ trên mạng doanh nghiệp và thực hiện bằng pfSense

Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông Cơ sở TP. Hồ Chí Minh

  • Cơ sở Quận 1: 11 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
  • Cơ sở Quận 9: Đường Man Thiện, Phường Hiệp Phú, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh

Khoa Công nghệ thông tin 2

  • Điện thoại: 028.37.305 316 hoặc 028.38.299.605
  • E-mail: nhatrang@ptithcm.edu.vn