TRANG SINH VIÊN

bởi Editor

Trang sinh viên đăng các thông báo cần thiết đối với sinh viên, đề nghị sinh viên thường xuyên theo dõi các thông báo quan trọng từ trang này.
Trang sinh viên cũng cung cấp bài giảng chính thức của các môn học.

Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông Cơ sở TP. Hồ Chí Minh

  • Cơ sở Quận 1: 11 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
  • Cơ sở Quận 9: Đường Man Thiện, Phường Hiệp Phú, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh

Khoa Công nghệ thông tin 2

  • Điện thoại: 028.37.305 316 hoặc 028.38.299.605
  • E-mail: nhatrang@ptithcm.edu.vn