Cố Vấn Học Tập

bởi Editor

Để được hướng dẫn và tư vấn trong quá trình học tập sinh viên liên hệ với Thầy/Cô là Cố vấn học tập phụ trách khối lớp của mình (xem danh sách). Ngoài ra sáng thứ 4 hằng tuần có Cố vấn học tập trực tại văn phòng khoa cơ sở quận 9 để tiếp sinh viên của tất cả các khối lớp, sinh viên có nhu cầu có thể liên hệ với Cố vấn trực tại văn phòng khoa

DANH SÁCH TIỂU BAN CỐ VẤN HỌC TẬP NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

STT HỌ VÀ TÊN NHIỆM VỤ Khối lớp phụ trách
1 Nguyễn Hồng Sơn Trưởng tiểu ban D16CQCP01-N, D16CQIS01-N
2 Nguyễn Xuân Sâm Ủy viên D16CQMT01-N,
3 Lưu Nguyễn Kỳ Thư Ủy viên D20CQCN01-N, D20CQCN02-N
4 Nguyễn Ngọc Duy Ủy viên D19CQCN01-N, D19CQCN02-N, D19CQCN03-N
5 Nguyễn Anh Hào Ủy viên D17CQCP01-N, D17CQIS01-N
6 Nguyễn Thị Bích Nguyên Ủy viên thường trực D18CQCN01-N, D18CQCN02-N, D18CQCN03-N

DANH SÁCH TIỂU BAN CỐ VẤN HỌC TẬP NGÀNH AN TOÀN THÔNG TIN

STT HỌ VÀ TÊN NHIỆM VỤ Khối lớp phụ trách
1 Huỳnh Trọng Thưa Trưởng tiểu ban D16CQAT01-N, D17CQAT01-N
2 Huỳnh Thanh Tâm Ủy viên D18CQAT01-N, D18CQAT02-N
3 Phan Thanh Hy Ủy viên D19CQAT01-N
4 Nguyễn Xuân Sâm Ủy viên D20CQAT01-N
5 Nguyễn Lệ Nhã Trang Ủy viên thường trực

DANH SÁCH TIỂU BAN CỐ VẤN HỌC TẬP NGÀNH CÔNG NGHỆ ĐA PHƯƠNG TIỆN

STT HỌ VÀ TÊN NHIỆM VỤ Khối lớp phụ trách
1 Nguyễn Hồng Sơn Trưởng tiểu ban
2 Lê Minh Hóa Ủy viên D16CQTK01-N, D16CQPU01-N, D20CQPT01-N
3 Nguyễn Văn Sáu Ủy viên D17CQPU01-N, D18CQPU01-N
4 Huỳnh Thị Tuyết Trinh Ủy viên D17CQTK01-N, D18CQTK01-N
5 Lưu Ngọc Điệp Ủy viên thường trực D19CQPT01-N

Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông Cơ sở TP. Hồ Chí Minh

  • Cơ sở Quận 1: 11 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
  • Cơ sở Quận 9: Đường Man Thiện, Phường Hiệp Phú, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh

Khoa Công nghệ thông tin 2

  • Điện thoại: 028.37.305 316 hoặc 028.38.299.605
  • E-mail: nhatrang@ptithcm.edu.vn