Cố Vấn Học Tập

bởi Editor

Để được hướng dẫn và tư vấn trong quá trình học tập sinh viên liên hệ với Thầy/zxCô là Cố vấn học tập phụ trách khối lớp của mình (xem danh sách). Ngoài ra sáng thứ 4 hằng tuần có Cố vấn học tập trực tại văn phòng khoa cơ sở quận 9 để tiếp sinh viên của tất cả các khối lớp, sinh viên có nhu cầu có thể liên hệ với Cố vấn trực tại văn phòng khoa

DANH SÁCH TIỂU BAN CỐ VẤN HỌC TẬP NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

STT HỌ VÀ TÊN NHIỆM VỤ Khối lớp phụ trách
1 Nguyễn Hồng Sơn Trưởng tiểu ban D18CQIS01-N, D18CQMT01-N
2 Lưu Nguyễn Kỳ Thư Ủy viên D18CQCP01-N, D18CQCP02-N
3 Nguyễn Ngọc Duy Ủy viên D20CQCN01-N, D20CQCN02-N
4 Nguyễn Anh Hào Ủy viên D19CQCN01-N, D19CQCN02-N, D19CQCN03-N
5 Nguyễn Thị Tuyết Hải Ủy viên E21CQCN01-N
6 Nguyễn Thị Bích Nguyên Ủy viên thường trực D21CQCN01-N, D21CQCN02-N

DANH SÁCH TIỂU BAN CỐ VẤN HỌC TẬP NGÀNH AN TOÀN THÔNG TIN

STT HỌ VÀ TÊN NHIỆM VỤ Khối lớp phụ trách
1 Huỳnh Trọng Thưa Trưởng tiểu ban D18CQAT01-N, D18CQAT02-N
2 Huỳnh Thanh Tâm Ủy viên D19CQAT01-N
3 Phan Thanh Hy Ủy viên D20CQAT01-N
4 Đàm Minh Lịnh Ủy viên D21CQAT01-N
5 Nguyễn Mỹ Hường Ủy viên thường trực

DANH SÁCH TIỂU BAN CỐ VẤN HỌC TẬP NGÀNH CÔNG NGHỆ ĐA PHƯƠNG TIỆN

STT HỌ VÀ TÊN NHIỆM VỤ Khối lớp phụ trách
1 Nguyễn Hồng Sơn Trưởng tiểu ban
2 Lê Minh Hóa Ủy viên D18CQTK01-N, D18CQPU01-N, D20CQPT01-N
3 Nguyễn Văn Sáu Ủy viên D19CQPU01-N
4 Huỳnh Thị Tuyết Trinh Ủy viên D19CQTK01-N
5 Lưu Ngọc Điệp Ủy viên thường trực D21CQPT01-N

 

Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông Cơ sở TP. Hồ Chí Minh

  • Cơ sở Quận 1: 11 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
  • Cơ sở Quận 9: Đường Man Thiện, Phường Hiệp Phú, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh

Khoa Công nghệ thông tin 2

  • Điện thoại: 028.37.305 316 hoặc 028.38.299.605
  • E-mail: nhatrang@ptithcm.edu.vn