Thông báo v/v Thực tập tốt nghiệp Đại học chính quy khóa 2019 và các khóa trước trả nợ

bởi VP Khoa

Nhằm chuẩn bị cho giai đoạn thực tập tốt nghiệp của khóa đại học chính quy 2019 và các sinh viên các khóa trước trả nợ, thời gian từ tháng 06/2023 đến tháng 08/2023, khoa CNTT2 thông báo đến tất cả sinh viên như sau:

  1. Đối tượng: tất cả sinh viên các ngành Công nghệ phần mềm, Hệ thống thông tin, Máy tính và truyền thông, An toàn thông tin, và Công nghệ đa phương tiện khóa 2019 trở về trước đủ điều kiện về số tín chỉ được tích lũy theo qui định.
  2. Cơ sở doanh nghiệp nhận sinh viên thực tập phải có hoạt động và môi trường phù hợp với mục tiêu thực tập tốt nghiệp, bao gồm ngành nghề và qui mô hoạt động.
  3. Sinh viên đăng ký thông tin thực tập.
  4. Sinh viên nộp bản in ký tên Phiếu đăng ký TTTN cho lớp trưởng. Mẫu Phiếu đăng ký TTTN.
  5. Thời gian đăng ký: kết thúc vào ngày 10/05/2023.
  6. Khoa sẽ không xem xét các trường hợp sinh viên không đăng ký thực tập.

Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông Cơ sở TP. Hồ Chí Minh

  • Cơ sở Quận 1: 11 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
  • Cơ sở Quận 9: Đường Man Thiện, Phường Hiệp Phú, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh

Khoa Công nghệ thông tin 2

  • Điện thoại: 028.37.305 316 hoặc 028.38.299.605
  • E-mail: nhatrang@ptithcm.edu.vn