Danh sách ban quản trị ITMC

Các thành viên quản trị trong ITMC học kì 1, năm học 2015 bao gồm:

 

Họ và tên 

Lớp

email

Chức vụ

Lê Vũ Tuấn Anh

 D13CQPT01-N  tuananh25111995@gmail.com Chủ nhiệm

 Lê Văn Ninh

D12CQPM01-N  levanninh0101@gmail.com  Thành viên
 Trần Lê Anh Thể  D13CQCN03-N  tranleanhthe@gmail.com  Thành viên
 Nguyễn Thiện Tâm  D13CQCN03-N  Thành viên

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.