Thông báo

Thông báo triệu tập sinh viên chuyên ngành Công nghệ phần mềm và Hệ thống thông tin khóa 2015 trở về trước (ngày triệu tập 30/10/2018)

Học bổng CCNA dành cho sinh viên ngành An toàn thông tin, ngành Công nghệ thông tin – CN Mạng máy tính và Truyền thông

Thông báo về việc nộp Báo cáo Đồ án tốt nghiệp năm 2018 đối với sinh viên Đại học chính quy khóa 2014

Chương trình KMS – XE VỀ NHÀ 2019

Thông báo về việc Thực tập tốt nghiệp Đại học chính quy khóa 2015

Thông báo Danh sách sinh viên nhận bằng tốt nghiệp đợt 1 – năm 2019

Đăng ký Nghiên cứu khoa học Sinh viên năm 2019