[GAMELOFT VN] _ GAME JAM 2018

posted in: Tin tức | 0

GameLoft Việt Nam tổ chức cuộc thi dành cho tất cả các sinh viên và nhân viên Gameloft.

  • Đối tượng tham dự:  Sinh viên các trường đại học trên toàn TP. Hồ Chí Minh yêu thích và có khả năng sáng tạo Game
  • Thời gian đăng ký: từ 29/10 – 25/11/2018
  • Địa điểm tổ chức:  CirCO Working Space, 384 Hoàng Diệụ, Quận 4. TP.HCM
  • Thời gian cuộc thi: từ 19h ngày 30/11 đến 19h ngày 2/12/2018
  • Thể lệ đăng ký:

– Các bạn sinh viên phải đăng ký bắt buộc theo nhóm (từ 3- 4 người) theo link đăng kí: https://gamejam.gameloft.com/

– Một nhóm có thể có tối đa 1 nhân viên Gameloft tham gia (không bắt buộc)

Ø  Trong vòng 48 tiếng liên tục mỗi nhóm phải thiết kế 1 sản phẩm game hoàn chỉnh dựa trên chủ đề cuộc thi (sẽ được thông báo vào ngày thi).

Ø  Ban tổ chức sẽ chuẩn bị địa điểm cuộc thi, ăn uống cho các thí sinh trong suốt thời gian diễn ra cuộc thi.

Thể lệ cuộc thi